Kancelaria Adwokacja Anna Dąbrowska
Masz pytania? Zadzwoń
509 726 399

Dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw zarówno poprzez  bieżące doradztwo prawne jak i reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed organami administracji we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in.:

  • rejestracja spółek, przekształcenia, podziały i łączenie spółek, wpisy do KRS ,
  • zbywanie udziałów w spółkach
  • doradztwo w zakresie nabywania, zbywania, korzystania z nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości, kompleksowe przygotowania transakcji, gospodarka nieruchomościami / opłata adiacencka, planistyczna/
  • sprzeciwy od nakazów zapłaty
  • dochodzenie niezapłaconych należności 
  • reprezentacja przed sądami,  organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi  w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także  w sporach z pracownikami, bankami
  • przygotowanie projektów umów, opinii prawnych,  regulaminów, pism procesowych, urzędowych, opinii prawnych,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego np. legalizacji samowoli budowlanych, przygotowania inwestycji budowlanych ,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska:  audyty środowiskowe, pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie do środowiska odpadów, emisji gazów, ścieków, pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych, reprezentacja w toku postępowań administracyjnych związanych z ochroną środowiska, odwołania od decyzji WIOŚ, decyzji Marszałka Województwa.
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, odwołania od decyzji ZUS i KRUS,

kontakt

Kancelaria Adwokacka Anna Dąbrowska

ul. Edwarda Abramowskiego 1 lok. 10
90-355 Łódź
NIP: 725 169 59 02

tel. + 48 534 240 200
tel. + 48 509 726 399